Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Imatge formacio

Dades Generals

Curs Academic 2023-2024
Tipus de cursTítol Propi
Tipus formació/Modalitat Semipresencial
Edició2ª ed.
Nombre de crèdits60 Crèdits ECTS
Preu matrícula4.000 € (Import preu públic) *La taxa d'expedició del Títol i Certificat no està inclosa.
Requisits d'accés
 • Llicenciats i graduats en Odontologia interessats a obtindre una formació especialitzada en la implantologia oral.
 • Un requisit obligat és haver cursat anteriorment o estar cursant el Màster de Formació Permanent Internacional en Cirurgia Oral 1ª Edició (Semipresencial) de la Universitat de València.
 • L'alumne rebrà el Títol de Màster de Formació Permanent Internacional en Implantología Oral de la Universitat de València, avalant una formació avançada orientada a l'especialització professional.
 • Procés de Selecció: Per ordre de preinscripció.
  * L'alumnat que realitze les práctiques clíniques haura de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi. (Si no es disposa del segur, li podem facilitar un contacte per a la seua contractació).
Nombre de placesMínim de 25 i màxim de 100 estudiants.

Durada i lloc on s'imparteix

Data inici 18/09/2023
Data fi 28/06/2024
Horari
 • La teoria i pràctica EN LÍNIA, treball en models de laboratori i seminaris de casos clínics, seran en horari de lliure elecció per part de l'alumne.
 • L'activitat pràctica presencial, assistencial amb pacients, serà optativa, en horari acordat entre l'alumne i el centre de pràctiques clíniques.
Lloc d'impartició
 • Teoria-pràctica EN LÍNIA a través de l'Aula Virtual de la Universitat de València.
 • Pràctiques externes PRESENCIALS a triar entre:
 1. Centres de pràctiques privats (previ conveni de pràctiques en empresa, fins a un màxim de 900 hores per curs).
 2. Clíniques concertades amb la universitat (màxim de tres setmanes).
 3. Clínica de Cirurgia Bucal de la Clínica Odontològica de la UV, C/ Gascó Oliag, 1 - 46010 València (en funció de la disponibilitat de places i màxim de tres setmanes).

Programa

Módulo 1. Implantologia Oral:

 1. Conceptes generals en implantologia. 
 2. Indicacions i contraindicacions. 
 3. Diagnòstic i planificació en implantologia. 
 4. Anatomia i radiologia en Implantologia. 
 5. Biologia. Integració tissular i disseny del sistema d'implants. 
 6. Histologia en implantologia. 
 7. Protocol quirúrgic bàsic en implantologia.
 8. Segona cirurgia i maneig quirúrgic dels teixits blans. 
 9. Pròtesi sobre implants. Generalitats. 
 10. Pròtesi sobre implants. Temps Quirúrgics i Protocols de Càrrega.  
 11. Pròtesi BOPT en implantologia. 
 12. Implants en el sector estètic. 
 13. Regeneració òssia. Generalitats.
 14. Materials de regeneració òssia. 
 15. Elevació de si maxil·lar. Generalitats.
 16. Implants en els arcbotants maxil·lars i l'os residual. Tractament del pacient desdentat atròfic. Classes IV, V i VI. 
 17. Introducció a la cirurgia guiada. 
 18. Complicacions primerenques en implantologia.
 19. Manteniment del tractament amb implants. Diagnòstic, prevenció i tractament de les malalties periimplantarias. 
 20. Implantologia en pacients majors. 

Treballe Fi de Màster.
Portfolio de casos clínics.

Organitzador

OrganitzaDepartament de Formació, Fundació Lluís Alcanyís. Departament d'Estomatologia, Universitat de València.
Telèfon

96 339 50 37 (Whatsapp: 648 48 44 22)

Organitzadors UV
 • Peñarrocha Diago, Jose Miguel
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Ver ficha

Professorat

Professorat UV
 • Agustin Panadero, Ruben
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha
 • Garcia Mira, Berta
 • PDI-Contractat/Da Doctor/A
Ver ficha
 • Labaig Rueda, Carlos
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha
 • Martinez Sanjuan, Vicente
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Ver ficha
 • Peñarrocha Diago, Jose Miguel
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
Ver ficha
 • Peñarrocha Diago, Maria
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha
 • Peñarrocha Oltra, David
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha
 • Selva Otaolaurruchi, Eduardo Jose
 • PDI-Titular d'Universitat
Ver ficha
Professorat extern UV

ALOY PRÓSPER, MARÍA AMPARO
Odontólogo General / Nevis Dent, S.L.

BLANCO ANTONA, LETICIA
Odontólogo.

BOTTICELLI, DANIELLE
Odontólogo / ARDEC Academy, Rimini, Italy

CAMACHO ALONSO, FABIO
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Murcia.

CANULLO, LUIGI
Reseach Fellow. Instituto Stomatologico Toscano. Università Degli Studi di Pisa.

DIB ZAITUN, ABRAHAM
Odontólogo

DOMÍNGUEZ CARDOSO, PABLO
Odontólogo. Profesor Asociado de Universidad. Universidad de Sevilla.

FERNÁNDEZ AYORA, ALBERTO
Periodoncista.

FIGUEREDO, RUI
Universitat de Barcelona.

FLICHY FERNÁNDEZ, ANTONIO JUAN
Odontólogo - Cirugía Oral. Dental Monrabal, S.L.

FLORES FRAILE, JAVIER
Odontólogo.

GALANTE, JORGE MARIO
Subdirector. Universidad de Buenos Aires.

GALINDO, PABLO
Catedrático de Cirugía Bucal. Universidad de Granada.

GIRBÉS BALLESTER, PAULA MARÍA
Práctica Privada en Cirugía Oral e Implantología.

GÓMEZ POLO, CRISTINA
Odontólogo.

GUADILLA GONZÁLEZ, YASMINA
Odontólogo.

HERRÁN, CARLOS
Clínica Odontología Integral Mexico DF

HERRERO PAYO, JULIO
Odontólogo.

QUISPE LÓPEZ, NORBERTO
Odontólogo.

LÓPEZ VALVERDE CENTENO, ANTONIO
Odóntologo

MARTÍNEZ RAMOS, CRISTINA
Profesora Asociada de Universidad.

MARTORELL CALATAYUD, LUIS ANTONIO
Odontólogo.

MESQUITA CARVALHO, PAULO FERNANDO
Coordinador científico. Instituto Implante-Perio en Sao Paulo.

MONTERO MARTIN, JAVIER
Odontólogo.

OROZCO VARO, ANA
Profesor Asociado de Universidad. Universidad de Sevilla.

ORTOLA DINNBIER, JAVIER
Gerente.

PATO MORUELO, JESÚS
Odontólogo.

PELLICER CHOVER, HILARIO
Odontólogo.

PIATELLI, ADRIANO
Profesor. University of Chieti-Pescara.

POMARES PUIG, CARMEN
Directora - Gerente. Clínica PerioImplant.

PORTILLO MUÑOZ, MARIA
Odontólogo.

POUSO REY, JULIO
Gerente. Himadent Arosa, S.L.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CORTÉS, ARTHUR
Cirujano clínica privada.

ROJAS VIZCAYA, FERNANDO
Profesor Adjunto en el Departamento de Prostodoncia de la Universidad de Carolina del Norte, UNC, Estados Unidos.

ROMERO MILLÁN, FRANCISCO JAVIER
Odontólogo.

SANTOS MARINO, JUAN
Odontólogo.

SOTO PEÑALOZA, DAVID REYNALDO
Odontólogo.

SUAY ANTÓN, JULIO JOSÉ
Catedrático del Departamento de Diseño e Sistemas Industriales. Universitat Jaume I.

TEIXEIRA BARBOSA, FRANCISCO JOSÉ
Odontólogo.

TROMBELLI, LEONARDO
Profesor. Università Degli Studi di FERRARA.

VELASCO ORTEGA, EUGENIO
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Sevilla.

VIÑA ALMUNIA, JOSÉ
Odontólogo / Unidental

Objectius i metodologia

Objectius

L'objectiu principal d'aquest Màster és l'especialització en Implantologia Oral. L'activitat de l'alumne estarà centrada en conéixer la indicació i l'execució de procediments implantològics orals, necessaris per a col·locar implants dentals, així com rehabilitar casos desdentats parcials o totals amb pròtesis sobre implants dentals.

Els alumnes rebran formació teòrica-pràctica en línia i participaran de l'activitat clínica presencial amb pacients. L'alumne sol·licitarà el centre de pràctiques dels proposats per la Universitat o designarà un de lliure elecció de qualsevol país. Planificaran i realitzaran casos progressivament més complexos al llarg de la programació del Màster, amb una dedicació parcial i a mesura de l'alumne. 

Eixides professionals:

Les eixides professionals estan dirigides fonamentalment a l'àmbit clínic assistencial. El curs està orientat a millorar la formació teoricopràctica dels alumnes. Perquè siguen capaços de realitzar els tractaments de Implantologia Oral amb la mínima morbiditat i la major taxa d'èxit.

Aquest perfil professional d'odontòleg amb especial dedicació en Implantologia Oral, està molt demandat en el sector dental, existint la seua figura en pràcticament totes les clíniques dentals ja que hui dia amb el gran creixement d'informació en odontologia és impossible abastar totes les branques del coneixement.

Metodologia:

Recursos docents
La docència es realitzarà a través de la plataforma de l'Aula Virtual de la Universitat de València, disponible per a l'alumne, a l'hora que desitge, des d'un dispositiu fix o portàtil amb connexió a internet. Cada setmana es van obrint els diferents mòduls que romanen oberts durant tot el curs acadèmic.

Lliçons locutades
Les lliçons teòriques, seran desenvolupades mitjançant presentacions clíniques locutades, asíncrones, amb abundant i seleccionada iconografia clínica i imatges diagnòstiques. Es disposarà dels textos en pdf per a facilitar l'estudi per l'alumne.

Tallers pràctics
S'impartiran tallers pràctics amb models-fantomes, que reproduiran les diferents patologies i guiaran a l'alumne en la palicació dels procediments quirúrgics.

Casos clínics
L'alumne disposarà de casos clínics reals, presentats per experts, en els quals aprendrà a realitzar la història clínica, el diagnòstic clínic i diferencial, i planificar i realitzar el tractament.

Recursos bibliogràfics

 • Llibres i e-pubs editats pels professors.
 • Accés a les bases de dades científiques.

Practiques clíniques
L'activitat pràctica és optativa.

Es programaran pràctiques clíniques extracurriculars amb pacients, optatives, en centres de pràctiques concertats amb la Universitat de València, durant tres setmanes al llarg del curs acadèmic, organitzades per cadascun dels centres adscrits o en centres concertats de lliure designació per part de l'alumne, en diferents països, durant un màxim de 900 h per curs acadèmic.

L'activitat de l'alumne estarà centrada en conéixer la indicació i la realització de procediments d'implantologia oral i rehabilitació protètica sobre implants dentals.

En els centres de pràctiques, quan els professors ho consideren oportú, els alumnes podran realitzar assistència clínica a pacients, si disposen de les titulacions homologades pel país on realitzen les pràctiques i d'una assegurança de responsabilitat civil professional i quan consideren que estan capacitats realitzaran les cirurgies de menor a major complexitat en funció de la capacitació de cada alumne.

Avaluació
Avaluació continuada: Els alumnes realitzaran qüestionaris al llarg del curs de cada mòdul, dels temes impartits.

Al final del curs hauran de presentar un portfolio de casos clínics, en els quals hagen participat durant les pràctiques clíniques, que correspondrà al Treball fi de Màster.

Admissió i matrícula

Data fi inscripció 02/09/2023
Procediment d'inscripció

1º Emplenar el formulari de preinscripció en línia i adjuntar la documentació:
- Document d'Identitat per les dues cares.
- Còpia del títol acadèmic (o en el seu cas, instància de crèdits pendents emplenada).
- Per a Màster: Curriculum vitae, Expedient Acadèmic i documentació a valorar en l'entrevista personal.

2º Quan finalitze el termini de preinscripció, s'enviaran per correu electrònic les instruccions del procés de selecció i d'admissió.

3º Una vegada conformada la matrícula, realitzar el pagament de la matrícula per rebut domiciliat o de manera en línia amb targeta bancària segons la forma de pagament triada:
– Complet: import íntegre en el moment de l'admissió.
– Fraccionat en dos terminis: 50% en el moment de l'admissió i 50% a principis de gener.

*Recomanem revisar la safata de Spam o Correu no desitjat del seu e-mail així com indicar un número de telèfon nacional.

INFORMACIÓ IMPORTANT DE LA MATRÍCULA:

 • L'alumnat admés que vaja a realitzar pràctiques clíniques hauran de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi. (Si no es disposa del segur, li podem facilitar un contacte per a la seua contractació).
 • Una vegada formalitzada la matrícula, l'estudiant que es done de baixa per causes justificades fins a 10 dies des de l'inici del curs se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula.
Per a més informació, consultar el Reglament de Títols Propis de Postgrau i Programes de Formació Contínua de la Universitat de València aprovat per l'Acord ACGUV 273/2021 del Consell de Govern, de 9 de novembre de 2021.