University of Valencia logo Logo Chair for Linguistic Rights Logo del portal

Vé Workshop sobre Identitat i Cultura on col·labora la Càtedra de Drets Lingüístics

  • Web and Marketing Unit
  • October 10th, 2023

Aquest Workshop està organitzat per la Fundació Nexe i col·labora la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat València.

Cartell  Vé Workshop sobre Identitat i Cultura del proper dia 17 d’Octubre
Cartell  Vé Workshop sobre Identitat i Cultura

 

El Vé Workshop sobre Identitat i Cultura del pròxim dia 17 d’Octubre tindrà com eix central la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries com a text que pretén protegir els diferents idiomes que es parlen al llarg del territori europeu. Les més de 200 llengües parlades a Europa presenten situacions de caràcter demogràfic, polític i social que les condicionen de manera directa, igual que la població i les comunitats que les parlen. Els possibles desequilibris que puguen aparéixer d’aquestes situacions els controla el Consell d’Europa qui es va encarregar d’aprovar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries amb l’objectiu d’assolir la protecció jurídica d’aquestes llengües que no tenen a nivell estatal i promoure’n l’ús en tots els àmbits socials.

Aquest Workshop pretén analitzar els fonaments teòrics, resultats assolitsi els reptes de futur que planteja la Carta i, l’obertura d’un debat sobre qüestions que aniran des de bases conceptuals i terminologia que fa servir la Carta, fins a l’anàlisi de cada llengüa i els informes particulars, passant per l’eficàcia d’aquests informes o el seu impacte en l’opinió pública de cada estat membre.

Per tal de tractar aquestes qüestions hem reunit una sèrie d’experts i expertes en diverses llengües minoritzades que aportaran altres contextos sociolingüístics que ens oferirà una visió de conjunt imprescindible per avançar cap a una Europa plural i justa.

Aquest Workshop està organitzat per la Fundació Nexe i col·labora la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat València.