Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Els títols propis són estudis de postgrau per a la l'especialització i/o formació específica universitària, avalats per la Universitat de València i dirigits per al menys un Doctor o Doctora amb vinculació permanent amb la UV.

Els Certificats universitaris comprenen entre 15 i 29 crèdits ETCS.

Per accedir als Certificats, l'estudiantat haurà d’acreditar estar en condicions d’accedir a ensenyaments universitaris. Així mateix, podran accedir professionals sense titulació universitària prèvia i amb una experiència acreditada sempre que aquest aspecte estiga contemplat expressament en el pla d’estudis corresponent.

Des del Submenú podeu accedir directament a la fitxa de detall de l'oferta, i des del menú superior trobareu més informació sobre la normativa que regeix els títols propis de la Universitat de València, informació sobre les pràctiques curriculars, així com les beques i ajudes disponibles per a l'estudiantat.