Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Què és una microcredencial?

Una microcredencial és un ensenyament propi d'una universitat de menys de 15 ECTS, que requereix o no una titulació universitària prèvia, i que permet certificar resultats d'aprenentatge lligats a activitats formatives de curta duració.

Quina normativa regeix les microcredencials?

Les microcredencials venen regulades pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, del Ministerio de Universidades pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seua qualitat. Així com pel Reglament de Títols Propis i Programes de Formació Contínua de la Universitat de València.