Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Aquest portal, d'acord amb la normativa vigent de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a l'activitat de la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València (FLA-UV) i establir les obligacions de bon govern.
En aquesta plataforma es podrà accedir a la informació institucional, la referida a l'organització i planificació de la FLA-UV així com el contingut econòmic.

Normativa vigent en màteria de transparència i bon govern: