Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Els títols propis són estudis de postgrau per a la l'especialització i/o formació específica universitària, avalats per la Universitat de València i dirigits per al menys un Doctor o Doctora amb vinculació permanent amb la UV.

Els diplomes d'especialització aborden qualsevol branca de coneixement què puga tindre aplicació en l'activitat professional, i comprenen entre 30 i 59 crèdits ETCS.

Per accedir al Diploma d'especialització, l'estudiantat haurà d'estar en possessió un títol universitari oficial espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau; tanmateix, es podrà accedir des de l'últim any de grau si a l'estudiant li resta menys del 10% dels crèdits. Excepcionalment també podran accedir professionals sense titulació universitària, si bé en aquests casos no podran obtindre el diploma d'especialització i només se’ls podrà expedir una certificació d’aprofitament.

Des del Submenú podeu accedir directament a la fitxa de detall de l'oferta, i des del menú superior trobareu més informació sobre la normativa que regeix els títols propis de la Universitat de València, informació sobre les pràctiques curriculars, així com les beques i ajudes disponibles per a l'estudiantat.