Logo de la Universitat de València Logo Màster en Psicologia General Sanitària Logo del portal

S'exigirà l'aportació de documentació que garantisca que s'han obtingut 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, segons s'arreplega en l'Apartat 4.2 de l'Annex I del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Els complements formatius podran obtindre's cursant assignatures del Grau en Psicologia per la UVEG que tinguen vinculació amb les àrees de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics y/o de Psicobiología. També es consideraran altres assignatures d'este Grau de contingut específicament sanitari. Les assignatures considerades complements formatius per a este màster són les que vénen especificades en l'apartat 4.6 de la memòria de verificació del títol.