Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Orgànica Logo del portal

La targeta sanitària europea cobreix en general qualsevol ciutadà de la Unió Europea. Aquesta targeta és emesa al país d’origen abans de l’estada.
Hi ha altres països que no formen part de la Unió Europea, però amb els quals Espanya ha arribat a acords en sanitat. Aquests països són Andorra, Brasil, Xile, Equador, Panamà, Paraguai, Perú, Suïssa, el Marroc, etc. Si véns d’algun d’aquests països has de posar-te en contacte amb l’ambaixada espanyola al teu país per obtenir-hi més informació.
Si no estàs interessat en l’opció anterior (sistema públic de salut) o si véns d’un altre país, has d’obtenir una assegurança mèdica privada que et cobrisca a Espanya. El cost pot variar ja que canvia d’acord amb els serveis que presten.
És molt important per al visitant aclarir les condicions d’assegurança de salut abans d’eixir del país propi.
Si ets estudiant Erasmus, pots disposar de la targeta sanitària europea, la qual et dóna accés als serveis mèdics normals. Si no ets estudiant de la Comunitat Europea, pots accedir a l’assegurança mèdica que proporciona la Universitat:

Gabinets de salut

Assegurança mèdica internacional

Per a estudiants extracomunitaris és necessari disposar d'assegurança mèdica internacional.

Aquesta assegurança ha de cobrir, com a mínim:

  • Assistència mèdica i sanitària tant per accident com per malaltia.

  • Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts.

  • Repatriació o transport en cas de defunció.

  • Desplaçament de familiar en cas de malaltia o defunció.

  • Responsabilitat civil.

Hauràs d'acreditar que has contractat l'assegurança aportant:

  • la pòlissa.
  • el rebut d'haver pagat la quota.

Si has fet una "extensió" d'una pòlissa pre-existent, demana un certificat que hi especifique la cobertura.

Per a estudiants de la Unió Europea és necessari tenir en possessió la targeta sanitària.