Logo de la Universitat de València Logo Oferta Científic Tecnològica Logo del portal

Tipus: Material biològic
Descripció

Un herbari és una col·lecció de plantes seques degudament preparades per garantir-ne la conservació de manera indefinida. Sobre l’herbari es basa una part important de la investigació botànica, sobretot en taxonomia, encara que també és útil per a estudis florístics, biogeogràfics i fins i tot moleculars. L’herbari és testimoni de les cites de plantes, de les descripcions i dels materials utilitzats per a proposar-les. El tipus d’una planta (el material sobre el qual es basa un nou nom) és, en la majoria dels casos, una planta seca, dipositada i conservada en un herbari públic. L’herbari del Jardí Botànic és el resultat de la unió dels antics herbaris de Biològiques, Farmàcia i el del propi del Jardí. Hi ocupa unes instal·lacions adequades que en garanteixen la conservació i en faciliten la consulta als investigadors. Els plecs es guarden en armaris compactes amb una capacitat per a uns 350.000 plecs. En reunir-s’hi els herbaris s’ha creat un dels més importants d’Espanya, amb més de 200.000 plecs.