University of Valencia logo Logo Pedagogical and didactic training for technical VET teachers Logo del portal

Llistats provisionals

  • September 30th, 2022
Image de la noticia

Publicació dels llistats provisionals per al Curs de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic de FP en la convocatòria del curs 2022-23

 

Llistat de persones admeses 

Llistat de persones en llista d'espera

Llistat de persones excloses

Llistat de continuació d'estudis

 

Ajuda per a esmenes: 

Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada

Document de sol·licitud de preinscripció i declaració jurada PER A CONTINUACIÓ D’ESTUDIS

Guia per a afegir documentació

Seu Electrònica de la Universitat de Valencia