Ruigeu Logo del portal

Conciliació

L’elaboració de Plans de conciliació i coresponsabilitat és un dels grans reptes que tenen les universitats públiques espanyoles

Aquesta funció no ha estat suficientment desenvolupada als Plans d’Igualtat de les universitats. En canvi, es revela com un element essencial per a remoure les barreres generadores de desigualtats. Quines dificultats hi trobem?

  • La conciliació es visualitza pels òrgans de govern com una incidència conjuntural que es resol puntualment en funció de cada cas concret.
  • No s’ha aconseguit incorporar suficients mesures de conciliació en les normatives universitàries, tant pel que fa al personal de les universitats (PAS i PDI) com pel que fa a l’estudiantat (canvis de grup, crèdits matriculats, pràctiques externes...).
  • En algunes universitats s’han produït importants avanços en matèria de conciliació i coresponsabilitat amb normatives internes i Plans Concilia, incorporant en alguns casos mesures innovadores en matèria de teletreball, que aprofitem per a visibilitzar en aquest apartat.

Documentació d'interès en matèria de Conciliació i Coresponsabilitat