Ruigeu Logo del portal

Què es la Xarxa?

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) reuneix totes les unitats, oficines, observatoris, comissions, secretariats d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de les universitats  públiques espanyoles i aquelles privades que demanen l'adhesió.

En les diferents Trobades d'Unitats i Oficines d'Igualtat de les universitats espanyoles ha existit una demanda explícita del treball en xarxa entre els diferents serveis universitaris en matèria d'igualtat. Per això, durant la III Trobada d'Oficines i Unitats d'Igualtat de les universitats espanyoles, celebrada el dia 21 de novembre a Lleida, es van donar els primers passos per a la creació de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) a la qual es van adherir vint-i-cinc universitats espanyoles. Al setembre de 2018, la Unitat d’Igualtat de la UV pren el relleu i assumeix la coordinació de RUIGEU. El canvi ha suposat la creació d'aquest nou espai web dinàmic i atractiu, allotjat en la web institucional de la Universitat de València, així com el disseny d'un nou logotip que esperem contribuïsca a donar visibilitat i reconeixement a la xarxa.

Els objectius d'aquesta xarxa responen a la necessitat de treballar de forma conjunta i coordinada per a aprofitar els esforços i recursos de les diferents unitats, oficines, observatoris, grups d'investigació i persones que treballen la igualtat de gènere en les universitats espanyoles, optimitzar els recursos ja existents i compartir experiències entre les diferents entitats d'igualtat de l'àmbit universitari. Concretament, els objectius de la  xarxa són els següents:

  • Compartir experiències, activitats, solucions i recursos;
  • Informar-se, assessorar-se i donar-se suport mutu;
  • Generar polítiques i accions comunes per a superar els obstacles que dificulten o impedeixen la consecució de la igualtat entre dones i homes;
  • Visibilitzar la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les universitats;
  • Establir vincles amb entitats públiques i privades, locals, autonòmiques, estatals i internacionals compromeses amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la no discriminació per raó de sexe.

La plataforma virtual que us presentem és un punt de trobada per a treballar per a la consecució dels objectius exposats. Des que es crea, en 2009, ha sigut gestionada i coordinada des del Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la Universitat de Lleida. Al setembre de 2018, és la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València des d'on s'assumeix aquesta gestió.

Donat el seu caràcter públic, tindrà com a finalitat informar sobre les activitats en matèria d'igualtat d'oportunitats de les diferents universitats, facilitar l'assessorament i recursos digitals a totes les persones que consulten la plataforma.