Ruigeu Logo del portal

Les trobades anuals de les unitats d'igualtat

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU), formada per 50 unitats, observatoris i oficines d'igualtat de les universitats públiques espanyoles, organitza des de 2008 una trobada anual amb l'objectiu de treballar de forma conjunta i aprofitar els recursos de les diferents unitats, oficines, observatoris, grups de recerca i persones que treballen en igualtat de gènere a les universitats espanyoles, no només per fer visible aquesta tasca, sinó per generar polítiques comunes i establir vincles amb entitats públiques i privades compromeses amb la no discriminació per raó de sexe.

Aquestes trobades es plantegen com unes jornades de treball i reflexió on s'han elaborat propostes per traslladar a les diferents universitats en matèria de conciliació, recerca i docència. Els objectius són:
Analitzar els reptes que plantegen les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar en l'àmbit de les universitats.
En el terreny de la Recerca, abordar el paper que tenen les dones com a subjecte i objecte dels treballs científics i els recursos que disposem per incorporar la perspectiva de gènere a les recerques que es realitzen.
En el terreny de la docència, analitzar les eines per crear consciència de gènere entre l'estudiantat i abordar els obstacles que existeixen perquè cresca la vocació científica en el col·lectiu de dones.