Ruigeu Logo del portal

Com adherir-se?

Per a adherir-vos a la xarxa, heu d'emplenar amb les dades de la vostra unitat el document d'adhesió que trobareu a continuació i signar-ho. El text es va elaborar durant la III Trobada d'Unitats i Oficines d'Igualtat per a la creació d'una Xarxa d'Unitats d'Igualtat en les universitats espanyoles. S'ha actualitzat en 2018 per a les noves incorporacions a la RUIGEU.

Una vegada signat, ho podeu enviar per correu postal a l'atenció de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València (Centre Cultural La Nau C/ Universitat, 2, 46003, València) així com escanejat per correu electrònic  (igualtat@uv.es). En alguns casos, l'adhesió l'ha signada la rectora o rector de la universitat, en uns altres, la vicerectora o vicerector del qual depén la unitat, i en uns altres, l'oficina o observatori o la direcció de la unitat.

Formulari d'adhesió

En el cas de les Universitats privades, poden demanar l'adhesió sempre que compleixen una sèrie de requisits mínims:

  • Unitat o Servei específic per a la gestió de les polítiques d'igualtat
  • Pla d'Igualtat de la Universitat
  • Protocol d'actuació davant l'assetjament sexual o per raó de sexe

A més, es valorarà l'existència d'instituts d'investigació en estudis feministes i de gènere, així com la consultoria en gènere i l'acreditació o distintius en Igualtat atorgats per les Administracions Públiques.