Universitat de ValènciaServei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

 

 

 
 
 

 

Aquesta gràfica dinàmica ha estat creada per l'Àrea de Medi Ambient a partir de les dades mensuals de consums d’aigua que actualitza el Servei de Manteniment, per tal que les persones administradores i usuàries dels edificis puguen fer un seguiment de la seua evolució, i comparar-los amb mesos i anys anteriors.

Com funciona?

El primer selector permet triar el campus per tal de fer un filtratge previ de les ubicacions.

El segon selector permet triar la ubicació específica. Atenció: si aquest segon selector sembla que no funciona, cal prémer el botó sense deixar-lo anar, i apareixerà el llistat d’ubicacions.

La gràfica s’adapta automàticament a la selecció feta. Deixant el cursor sobre cada barra, apareixeran els valors numèrics. Les traces verdes quantifiquen la reducció –en verd—o l’increment –en roig— del consum respecte al mateix mes de l’any anterior.

El gràfic inferior serveix per a triar l’interval de dates desitjat. Arrossegant les pestanyes dels costats, permet triar l’interval de dates que es vol consultar des de l’any 2014 fins hui.

Finalment, els botons “€uros” i “m3” serveixen per a mostrar en la gràfica tant l’aigua utilitzada com la despesa econòmica que comporta, per a que es puga quantificar les seues dimensions. (1 m3 = 1000 litres)

Quines dades mostra?

Les dades són actualitzades al tancament de cada mes. Les ubicacions depenen de l’estructura de la xarxa de distribució, de manera que es pot donar el cas de que si dos edificis comparteixen el mateix subministrament, la seua gràfica serà conjunta, donat que no disposem de dades més segregades.

Les dades dels comptadors es faciliten en m3. Per a traure la seua equivalència en euros s’aplica el preu mitjà en €/m3 del total de la Universitat per a cada any.

Per a què es gasta l’aigua?

L’ús de l’aigua a la Universitat és principalment per als lavabos, seguits pels laboratoris. També s’utilitza en alguns casos per al reg de zones enjardinades, i per a dutxes als camps d’esports i altres ubicacions puntuals. Les cafeteries a la Universitat paguen pels seus consums.