Universitt d'Estiu de GandiaUniversitat de València Logo del portal

QUÈ PASSA QUE TOT CANVIA? LA HISTÒRIA MUTABLE

ECONOMIA: SOSTENIBILITAT DEL PRESENT I REPTES DE FUTUR

RURALITATS EN CONFLICTE: CANVIS SOCIALS, ECONÒMICS I AMBIENTALS EN EL MÓN RURAL ESPANYOL I LLATINOAMERICÀ

CANVIS SOCIALS I EDUCATIUS ACCENTUATS I/O EVIDENCIATS PER LA PANDÈMIA DE LA COVID

L’ORDRE MUNDIAL EN EL TEMPS DE LA COVID

ESCENARIS I TENDÈNCIES A L’AUDIOVISUAL I LES ARTS EN L'ERA COVID

CANVI CLIMÀTIC I MEDI NATURAL: EVOLUCIÓ I IMPACTE

ÉS EL MÓN POSTPANDÈMIA MÉS DIGITAL? REPTES PER A UNA DIGITALITZACIÓ SOSTENIBLE, ÈTICA I SOCIAL

MOVIMENTS SOCIALS I PARTICIPACIÓ, AVUI: NOUS TEMPS, NOVES RESPOSTES?

ÈTICA I DEMOCRÀCIA FRONT UN PRESENT DE CIÈNCIA FICCIÓ

TREBALL, MERCAT LABORAL I TERRITORI VALENCIÀ

CANVIS EN L'ÀMBIT DE LA SALUT: UN REPTE COMÚ

CANVIS I BIODIVERSITAT: UN BINOMI SEMPRE NEGATIU?

HUMANISME, PREVENCIÓ SOCIAL I DRETS DE CONVIVÈNCIA DE LA DIVERSITAT

UNA MIRADA INTEGRAL AL CONTROL SOCIAL: NEOLIBERALISME, PANDÈMIA I PODER

ART I CREATIVITAT PER A les CIUTATS EN CANVI. ÉS HORA DE LA CULTURA?

TURISME, PANDÈMIES I CANVI CLIMÀTIC. CONFLICTES I REPTES

GESTIÓ CULTURAL EN TEMPS DE PANDÈMIA

LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES HUMANITÀRIES I DELS CONFLICTES ARMATS EN TEMPS DE COVID19: IMPACTES I REPTES DAVANT LA PROTECCIÓ DELS COL.LECTIUS MÉS VULNERABLES

TALLER UN JARDÍ HORT ECOFEMINISTA: PENSAMENT I CREACIÓ COL.LABORATIVA

CLAUS DE LA COMUNICACIÓ NO SEXISTA PER AL NOU MILENNI

PROPOSTES DE CANVI EN ECONOMIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE: L'ECONOMIA FEMINISTA

ANÀLISI DE LA GESTIÓ CULTURAL EN TEMPS DE PANDÈMIA