Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

Modificació del pla d'estudis del Grau en Biologia. Avís a estudiants de nou ingrés que tinguen previst sol·licitar reconeixement de crèdits (convalidacions).

  • 15 de juliol de 2023
Modificació del pla d'estudis del Grau en Biologia

El pla d'estudis del grau en Biologia està en procés de modificació. El nou pla s'implantarà curs a curs, de manera que en el curs 2023-24 s'oferirà 1r del nou pla i els cursos 2n, 3r i 4t del pla a extingir.

A causa d'això, no es recomana sol·licitar la preinscripció al Grau de Biologia de la UV als estudiants que tinguen previst sol·licitar reconeixement de crèdits si no se'ls poden reconéixer, després de la matrícula, almenys els 60 crèdits de primer curs perquè no podran matricular-se de crèdits de segon curs. La convalidació de tot el primer curs els permetria continuar els seus estudis en el pla a extingir (BOE 11.08.2011), amb tota normalitat. Els estudiants que siguen admesos per preinscripció en el Grau en Biologia i no se'ls puga reconéixer tot el primer curs, només podran matricular-se de les assignatures de primer curs que no se'ls puguen convalidar. És a dir, no podran matricular-se de crèdits de segon curs, la qual cosa podria suposar l'obligació de sol·licitar una matrícula a temps parcial.