Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

TFG_enfermeria_generico

En el Grau d'Infermeria el Treball de Fi de Grau és una matèria de 7,5 crèdits ECTS.

Normativa de Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau està regulat pel Reglament de Treball de Fi de Grau de la Universitat de València, desenvolupat per les Instruccions Pròpies per al Grau d'Infermeria.

Sol·licitud, documents i presentació

Els requisits, oferta de treballs, procediment per a la realització i per a la presentació estan disponibles en la pàgina web de la Facultat d'Infermeria i Podologia.