Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

El Treball Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l'estudiant d'un projecte sota la direcció d'un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d'afavorir que l'estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l'adquisició de les competències associades a la titulació.

En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d'altres, la missió d'elaborar les instruccions necessàries per a l'organització i desenvolupament d'aquesta matèria.

En el Grau de Mestre/a en Educació Infantil el Treball de Fi de Grau és una matèria de 6 crèdits ECTS.

Normativa de Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau està regulat pel Reglament de Treball de Fi de Grau de la Universitat de València