Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

  • Universitat i Societat a Ontinyent sorgeix del ferm compromís de l'Ajuntament de Ontinyent per la formació al llarg de la vida, amb el suport de la Universitat de València.
  • Universitat i Societat va dirigida especialment a persones de Ontinyent i contornada i està destinada a les persones de 30 anys o més amb inquietud per aprendre i motivació per la cultura.
  • S'implanta a Ontinyent a través d'un itinerari multidisciplinari de 360 hores, distribuïdes en tres cursos acadèmics de 120 hores cadascun. A més a més, Unisocietat Plus + és un programa complementari que rep els estudiants que volen continuar formant-se després dels tres primers cursos.
  • Cada curs es distribueix en dos quadrimestres i en cada quadrimestre s’imparteixen dues assignatures troncals; a més, la formació es complementa amb 8 conferències de temàtica variada.
  • El programa Unisocietat Plus + recull quatre assignatures que variaran els seus continguts en cada curs acadèmic.

Certificat Universitari: 360 hores, 12 assignatures troncals a cursar en 3 anys.

Primer curs (120 hores) Grup Vesprada

Octubre a febrer

Psicologia
Economia

Febrer a maig

Salut
Música

Segon curs (120 hores) Grup Vesprada

Octubre a febrer

Filosofia
Llengua i Literatura

Febrer a maig

Geografia
Biologia

Unisocietat Plus 1 (120 hores) Grup Matí

Octubre a febrer

Història de la Corona d'Aragó
Física

Febrer a maig

Neurociència
Arqueologia

Unisocietat Plus 2 (120 hores) Grup Vesprada

Octubre a febrer

Història de la Corona d'Aragó
Física

Febrer a maig

Neurociència
Arqueologia

Unisocietat Plus 3 (120 hores) Grup Vesprada

Octubre a febrer

Taller de creació literària
Períodes musicals: segle XIX i segle XX

Febrer a maig

Comunitat Europea
Matèria i significat de grans obres pictòriques

    Esteban Morcillo i altres entitats         Estudiants del Campus d'Ontiyent