Logo de la Universitat de València Logo Campus d'Ontinyent Logo del portal

  • La Nau Gran Ontinyent sorgeix del ferm compromís de l'Ajuntament de Ontinyent per la formació al llarg de la vida, amb el suport de la Universitat de València.
  • La Nau Gran Ontinyent va dirigida especialment a persones de Ontinyent i contornada i està destinada a les persones de 50 anys o més amb inquietud per aprendre i motivació per la cultura.
  • S'implanta a Ontinyent a través d'un itinerari multidisciplinari de 360 hores, distribuïdes en tres cursos acadèmics de 120 hores cadascun. A més a més, Nau Gran Plus és un programa complementari que rep els estudiants que volen continuar formant-se després dels tres primers cursos.
  • Cada curs es distribueix en dos quadrimestres i en cada quadrimestre s’imparteixen dues assignatures troncals; a més, la formació es complementa amb 8 conferències de temàtica variada.
  • El programa Nau Gran Plus + recull quatre assignatures que variaran els seus continguts en cada curs acadèmic.
Certificat Universitari: 360 hores, 12 assignatures troncals a cursar en 3 anys.
Primer curs (120 hores) Grup Vesprada

Octubre a febrer

Música
Economia

Febrer a maig

Salut
Psicologia

Segon curs (120 hores) Grup Vesprada

Octubre a febrer

Filosofia
Literatura

Febrer a maig

Geografia
Biologia

Tercer curs (120 hores) Grup Vesprada

Octubre a febrer

Dret
Sociologia

Febrer a maig

Història
Cultura Científica

Nau Gran Plus 1 (120 hores) Grup Matí

Octubre a febrer

Canvi climàtic i sostenibilitat
Salut i nutrició

Febrer a maig

Activitat físicoesportiva per a la salut
Trencant mites: L'Edad Mitjana sense mites ni llegendes

Nau Gran Plus 2 (120 hores) Grup Vesprada

Octubre a febrer

Canvi climàtic i sostenibilitat
Salut i nutrició

Febrer a maig

Activitat físicoesportiva per a la salut
Trencant mites: L'Edad Mitjana sense mites ni llegendes

Nau Gran Plus 3 (120 hores) Grup Matí

Octubre a febrer

Història de la Corona d'Aragó
Física

Febrer a maig

Neurociència
Arqueologia

 

Objectius

  • Sensibilitzar la societat en general sobre el valor de la formació al llarg de la vida, tot destacant i apreciant la valuosa contribució que les persones de més edat fan a la societat.
  • Promoure la solidaritat intergeneracional i la vitalitat i dignitat de totes les persones, i esforçar-se més per mobilitzar el potencial de les persones, fent possible que porten una formació adequada.
  • Estimular el debat i l’intercanvi d’informació per tal de desenvolupar l’aprenentatge mutu.
  • Promoure activitats que servisquen per lluitar contra la discriminació per raó d’edat, tot superant els estereotips relacionats amb l’edat.