càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

A) Activitats de formació

  • Beques i ajudes de formació
  • Premis per a treballs fi de grau o de postgrau

 

B) Activitats d'investigació

  • Desenvolupament de línies d'investigació
  • Realització de treballs de recerca
  • Realització de tesis doctorals, projectes de fi de carrera, de fi de grau i de màster
  • Concessió de beques i ajudes a projectes d'investigació
  • Facilitar assessorament expert sobre la implementació de les metes dels ODS en els programes de cooperació al desenvolupament

 

C) Activitats d'informació i documentació

  • Organització de congressos, conferències, jornades, trobades estatals i internacionals, seminaris i xarrades
  • Elaboració de publicacions
  • Creació i manteniment d'eines de difusió en internet i xarxes socials