càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

La Generalitat, a través de la la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Universitat de València col·laboren per a dur a terme activitats de diversa índole que permeten formar a futurs professionals en matèries d'indubtable interés per als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana en l'àmbit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

La realització coordinada d'activitats de formació, investigació, informació i documentació es considera útil per a oferir a la societat nous camins que permeten accedir al coneixement, la formació i el perfeccionament professional mitjançant projectes o programes concrets que es materialitzen en l'organització de cursos, jornades, trobades i congressos, en l'edició de publicacions, en la concessió de beques d'investigació o en qualsevol altre tipus d’actes o activitats en matèria de l'Agenda 2030.

Es contemplen activitats en els següents àmbits: la formació acadèmica (presencial i online), la investigació per al Desenvolupament Sostenible i la investigació aplicada vinculada a la implementació de l'Agenda 2030, oferint també informació i documentació entorn dels assoliments, avanços, bones pràctiques i activitats desenvolupades pels diferents actors del desenvolupament sostenible (organitzacions internacionals, governs, universitats,societat civil i sector privat) per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) directament vinculats a l'eix central: PERSONES.


Directora: María Carmen Lloret Catalá

Codirector: Sergio Belda Miquel