càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

  • Entre les activitats formatives destaquen la realització de: cursos de formació dirigits a empreses valencianes que desitgen iniciar-se en l'EBC i implantar el Balanç del Bé Comú; cursos de Postgrau de la UV sobre EBC dirigits a la comunitat universitària i al públic en general; i altres activitats formatives que s'estimen oportunes com tallers, jornades i seminaris en matèria de EBC. També es planteja desenvolupar un Projecte d'Innovació Docent amb la finalitat d'implantar el model de l'EBC i els seus principis i valors en la programació docent dels ensenyaments universitaris i no universitaris (Batxillerat, Secundària, Cicles formatius i Primària).

 

  • Entre les activitats investigadores cal assenyalar la realització de: projectes de recerca en matèria de EBC, contractes en matèria d'assessorament empresarial per a empreses que desitgen implantar l'EBC i estudis i informes proposats per la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme en matèria de EBC.

 

  • Entre les activitats divulgatives s'inclouen: la celebració de Seminaris, Jornades i Tallers en matèria de EBC dirigits a la comunitat universitària i al públic en general; l'edició de publicacions (llibres, revistes, etc.) en matèria de EBC; i la convocatòria de Beques i Premis adreçats a estudiants universitaris.