University of Valencia logo Logo Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology Logo del portal

Estudis de màster

El personal investigador del ICBiBE forma part del professorat de diversos departaments de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València i dóna docència en diversos programes de màster associats a aqueixos departaments. Addicionalment, acull a estudiants de grau per a la realització dels treballs fi de màster en les dependències del ICBiBE.