GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

El CIDE

El Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE) som un centre públic d'investigació científica. Per la nostra naturalesa de centre mixt, en la nostra gestió intervenen tres institucions, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universitat de València (UV) i Generalitat Valenciana (GVA) ), a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

En el CIDE treballem, des del seu origen, per a aportar coneixement fonamentat basat en l'evidència científica, i per a comunicar a la societat la transcendència de les qüestions ambientals, i en particular, sobre el risc i impacte potencial de la desertificació i el canvi climàtic sobre els ecosistemes i l'ésser humà i contribuir, d'aquesta manera, a la protecció del nostre entorn. En aquest sentit, som un dels centres pioners a Europa en l'estudi de la desertificació i un dels escassos instituts dedicats a aquest tema, amb una base sòlida i dilatada experiència en l'estudi dels processos de degradació del sòl, aigua i dels ecosistemes, principalment mediterranis. En constant evolució els nostres objectius estratègics, recollits en els nostres Plans d'Actuació, estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Per a dur a terme la nostra labor, comptem amb un equip multidisciplinari amb 17 investigadores i investigadors de plantilla les línies de treball de la qual s'enquadren en els Departaments de Qualitat Ambiental i Sòls, i Ecologia i Canvi Global; i sumem un total de 65 treballadores i treballadors comptant el personal d'administració i serveis, tècnics i investigadores i investigadors pre i postdoctorals.

El Departament de Qualitat Ambiental i Sòls resulta de la fusió dels Departaments de Degradació i Conservació de Sòls i de Planificació Territorial, aprovada en Junta de Centre el 15 d'octubre de 2018. En l'actualitat, les activitats del departament, dins del marc general de les línies d'investigació del CIDE, se centren en aprofundir en el coneixement, avaluació i seguiment de la qualitat ambiental del territori, i dels sòls com a component fonamental d'aquest. L'eix central és l'estudi dels factors i processos de la desertificació en ambients mediterranis. S'inclouen ací: tipificació de sòls, erosió, contaminació, salinització, pèrdua de matèria orgànica, segellament antropogènic, incendis forestals, aplicació de la teledetecció en els estudis ambientals, canvi global, avaluació dels riscos i fonts de degradació ambiental actuals i la seua possible projecció futura a diferents escales, a través de les seues línies d'investigació.

El treball del Departament d'Ecologia i Canvi Global, per part seua, s'emmarca en la investigació i la docència sobre l'ecologia i evolució en ecosistemes secs. Dins d'aquest marc, dirigeix els seus esforços a l'estudi dels processos ecològics i evolutius que afecten les espècies, les poblacions i les comunitats en ecosistemes dominats per la sequera i altres factors d'estrés, així com a l'estudi dels factors que modelen la resposta dels organismes. Així, la investigació en aquest departament inclou des d'estudis sobre les característiques i dinàmica dels propis factors climàtics -amb èmfasis en el vent- i edàfics que afecten aquests ambients, fins a estudis sobre la biologia de plantes i animals, la resposta dels éssers vius a les pertorbacions -especialment els incendis forestals-, les interaccions entre plantes, sòl i erosió, les interaccions entre espècies de plantes –amb especial èmfasi als processos de facilitació-, les interaccions entre animals i plantes (pol·linització, dispersió, sobrefaunació, etc.) així com les regles que determinen i estructuren la composició d'espècies en les comunitats i les conseqüències evolutives de tots aquests factors.

Des d'un punt de vista més aplicat, molts dels estudis que realitzem tenen implicació per a la gestió i maneig dels nutrients i de l'aigua en els sistemes agraris, i en un marc més general per a la gestió del territori, la conservació de la biodiversitat i la restauració ecològica.

El CIDE ha participat i participa en múltiples comités d'assessorament d'investigació i de medi ambient a nivell autonòmic, nacional i internacional. El Centre va participar en l'elaboració, desenvolupament i seguiment de la de la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación, inclòs l'Annex IV de la Aplicación Regional para el Mediterráneo; i en els plans regionals i nacionals de control de la desertificació, com el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND). També participa en comités i iniciatives de la Unió Europea, inclosa l'elaboració de l'Estratègia Europea per a la Protecció del Sòl. Assessora també al Parlament Valencià, Generalitat Valenciana (Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient (CAPMA), Mesa Forestal, Comité de Flora Amenaçada, etc.), Parlament Europeu, OCDE, the Joint Research Centre (JRC), UICN, etc.

Aquest centre contribueix també a la formació acadèmica i professional a través de la seua participació en diferents màsters i programes de doctorat de diferents universitats (Univ. València, Univ. Politècnica de València, Univ. de Alcalá de Henares, etc.), a més de col·laborar en la formació de personal universitari per mitjà dels programes de pràctiques tutelades de les diferents Universitats.

Una mica d'Història

 “Tanto el CSIC como la Universitat de València y la Generalitat Valenciana, conscientes de los graves problemas que afectan a diversas áreas mediterráneas, vienen colaborando en estudios relacionados con la temática de la degradación medioambiental y en los esfuerzos científico-tecnológicos necesarios para evitarla. El interés y preocupación por los desequilibrios medioambientales en las condiciones mediterráneas queda reflejado en la prioridad otorgada a esta problemática…”.” Es deseo de las tres instituciones proseguir su colaboración y profundizar en la investigación de los aspectos científicos cruciales para la lucha contra la amenaza de la desertificación de los ecosistemas mediterráneos”. Conveni de Cooperació entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universitat de València i la Generalitat Valenciana, per a la creació del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, amb la naturalesa i caràcter de centre mixt, 21 d'abril de 1995.

El 21 d'abril de 1995 se signa el Conveni de Cooperació entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universitat de València i la Generalitat Valenciana, per a la creació del Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE, CSIC-UV-GVA). És el 27 de setembre de 1996, amb la signatura d'una addenda al conveni, quan es fa efectiva la posada en marxa del CIDE. Aquest moment representa la culminació d'un llarg procés iniciat a principis dels anys 80 del segle passat.

Des de les originàries, Unitat Estructural d'Investigació de Fertilitat de Sòls i Nutrició Vegetal de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA, CSIC), liderada des de 1980 pel Dr. José Luis Rubio Delgado, i la Unitat d'Investigació de Ciències de la Terra de la Universitat de València, encapçalada des de 1980 pel Dr. Juan Sánchez Díaz, fins al Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE, CSIC-UV-GVA), es va recórrer un llarg camí. L'oportunitat lligada a la temàtica, l'existència de grups d'investigació ja consolidats i d'important trajectòria nacional i internacional, i la voluntat de diferents institucions van permetre actuar en sinergia a grups amb afinitats temàtiques, i aconseguir una massa crítica d'investigadors suficient per a materialitzar aquest projecte. A favor seu, moltes van ser les persones –en el marc institucional del moment-, que van intervindre de manera decisiva, i sense l'estreta col·laboració de la qual i voluntat de cooperació no hauria sigut possible la seua posada en marxa.

El CIDE es va situar inicialment a Albal en 1996 i al maig de 2011 es trasllada al campus de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) a Moncada on té la seua seu en l'actualitat.