GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Responsable del servici:   
Pedro José Fernández Morales   
Analista Funcional   
    Tfno.: 963 424 157   

El Servici d'Informàtica del CIDE té per principal missió el manteniment i desenrotllament de tots els recursos i equips informàtics del Centre. A causa del seu caràcter de Centre Mixt (CSIC-UV-GV) , el Servici conjuga i coordina les distintes necessitats, per a cobrir els objectius de tots els Departaments i Servicis, en este àrea.

A causa de la nostra última ubicació en el campus de l'IVIA (Moncada, València) , afrontem, molt al nostre pesar, un dèficit en el sistema de comunicacions, havent perdut per exemple la xarxa WiFi amb gestió Eduroam, així com una connexió directa amb la UV, etc., fets que plantegen seriosos problemes i carències en el nostre contacte diari amb les diferents aplicacions i institucions, imprescindibles d'altra banda: Consell Superior d'Investigacions Científiques, Universitat de València i Generalitat Valenciana.

Les tasques són les pròpies d'un CAU, entre les seues funcions cal destacar:

  • Instal·lació de sistemes operatius i programes (tant d'ús general, com específics per a Departaments o equipament científic)
  • Manteniment d'equips (ampliació, reconfiguració i reparació)
  • Assessorament previ en l'adquisició de nous equips.
  • Manteniment de la pàgina WEB.
  • Coordinació i implantació de clients de correu i polítiques de seguretat (A-Virus) basant-se en les diferents institucions.
  • Gestió i implantació de perifèrics tant d'ús personal com general (impressores, escàner)