GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Responsable del servei:   
Pedro José Fernández Morales   
Analista Funcional   
    Tfno.: 963 424 157   

El Servei d'Informàtica del CIDE té per principal missió el manteniment i desenvolupament de tots els recursos i equips informàtics del Centre. A causa del seu caràcter de Centre Mixt (CSIC-UV-GVA), el Servei conjuga i coordina les diferents necessitats, per a cobrir els objectius de tots els Departaments i Serveis, en aquesta àrea.

Les tasques són les pròpies d'un CAU, entre les seues funcions cal destacar:

  • Instal·lació de sistemes operatius i programes (tant d'ús general, com a específics per a Departaments o equipament científic).
  • Manteniment d'equips (ampliació, reconfiguració i reparació)
  • Assessorament previ en l'adquisició de nous equips.
  • Manteniment tècnic de la pàgina WEB.
  • Coordinació i implantació de clients de correu i polítiques de seguretat (A-Virus) sobre la base de les diferents institucions.
  • Gestió i implantació de perifèrics tant d'ús personal com general (impressores, escàner)