GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Administració

 

1.- Àrea de Recursos Humans:

 • Control i seguiment del personal adscrit al CIDE
 • Contractes temporals laborals
 • Contractes en formació
 • Estades temporals de personal
 • Provisió de llocs de treball: altes, baixes i trasllats

2.- Àrea de Gestió Econòmica:

 • Pressupostària
 • Tresoreria Pagaduria
 • Facturació
 • Ingressos
 • Viatges i dietes
 • Projectes de recerca: - (Control econòmic-administratiu de projectes; Justificació de projectes; Comptes interns investigadors).

3.- Àrea de Gestió de contractació de béns i adquisicions

 • Compres
 • Adquisició centralitzada de béns
 • Contractes de subministraments i serveis
 • Patrimoni: altes, baixes, modificacions

4.- Àrea de Secretaria

 • Suport administratiu a l'Adreça, Vicedirección i Gerència.
 • Registre d'entrada i eixida de correspondència
 • Arxiu
 • Tercer Cicle
 • Servei de missatgeria
 • Gestió de les ordres de servei para viatges