GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Administració

 

1.- Àrea de Recursos Humans:

 • Control i seguiment del personal adscrit al CIDE
 • Contractes temporals laborals
 • Contractes en formació
 • Estades temporals de personal
 • Provisió de llocs de treball: altes, baixes i trasllats

2.- Àrea de Gestió Econòmica:

 • Pressupostària
 • Tresoreria Pagaduria
 • Facturació
 • Ingressos
 • Viatges i dietes
 • Projectes de recerca: - (Control econòmic-administratiu de projectes; Justificació de projectes; Comptes interns investigadors).

3.- Àrea de Gestió de contractació de béns i adquisicions

 • Compres
 • Adquisició centralitzada de béns
 • Contractes de subministraments i serveis
 • Patrimoni: altes, baixes, modificacions

4.- Àrea de Secretaria

 • Suport administratiu a la Direcció, Vicedirección i Gerència.
 • Registre d'entrada i eixida de correspondència
 • Arxiu
 • Tercer Cicle
 • Servei de missatgeria
 • Gestió de les ordres de servei para viatges

5.- Manteniment. 

 • Instal·lació telefònica (cablejat)
 • Lampisteria i desguassos (aljubs, grup de pressió, descalcificadors, conductes, sifons, piles, sanitaris, aixeteria, escalfadors,...)
 • Instal·lació de gasos de laboratori (casetes d'emmagatzematge, suports de botelles, reguladors de pressió, claus de tall, conductes i preses...)
 • Instal·lació d'aigua destil·lada (filtres, bales de resina, capçals, equip Millipore, conductes...)
 • Cambres frigorífiques (compressors, ventiladors, radiadors, vàlvules de laminació, termòstats...)
 • Instal·lacions de laboratori (vitrines de gasos, conductes, turbines)
 • Equipament científic i de laboratori (analitzadors, estufes, batedores, balances i equips en general)
 • Mobiliari d'oficina i laboratori (serralleria, fusteria...)
 • Flota de vehicles (revisions periòdiques, reparacions, ITV)
 • Residus (piles, tòner, cartutxos de tinta, tubs fluorescents, material avariat...)