Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

DIRECTE AL COR DEL SISTEMA: El nostre diagnòstic


La Valencian Zombie University segueix deambulant pels nostres campus, governada...

 • Pel deliri de les acreditacions, els sexennis i el Docentia: exigències arbitràries, opaques i decidides en espais de nul·la participació democràtica que li diuen ‘qualitat’ a l’estandardització del coneixement, tornant-lo obedient a lògiques que no es posen en qüestió.
 • Per la individualització extrema i la pèrdua d’horitzons col·lectius: corredors buits, companys/es amb els que ni parlem, com a molt per queixar-nos per les classes o per l’acreditació denegada, el sexenni no assolit o la publicació rebutjada.
 • Per la creixent presència de l’estrès i la pressió mental: l’imperatiu de productivitat invisibilitza i no deixa espai a les tasques de cura, la participació política o qualsevol altre espai no rendible des del punt de vista del nostre currículum, provocant una barreja de frustració, cinisme, sensació de culpa i manca de sentit.
 • Per la imposició a l’estudiantat d’un imaginari laboral meritocràtic al servei de les lògiques d’empresa: empreniment, motivació, construcció del jo-marca, competitivitat, gestió productivista de les emocions i de les relacions...; inoculant la idea de que no hi ha cap alternativa.

Per què deixar el timó de sistema universitari a gestors i gestores obedients a visions organitzatives empresarials que atenten contra el sentit de lo públic?

Parlem-ho!!! Posem-li nom als nostres malestars!!! Capgirem aquest segrest!!!

OBRINT PREGUNTES AMB VOSALTRES


 • Podem recuperar el sentit del coneixement com servei públic més enllà del mer reconeixement al curriculum individual?
 • Podem (re)dignificar la tasca docent al marge del Docentia, abandonant l’ús dels crèdits docents com a càstig?
 • Podem confrontar la idea de qualitat que ens estan impossant?
 • Podem visibilitzar les tasques de cura més enllà d’una idea de conciliació l servei d l’espai productiu?
 • Podem imaginar una política laboral menys competitiva, que prioritze als col·lectius més fràgils?
 • Podem assenyalar les pràctiques masclistes a la universitat més enllà de maquillatge institucional?
 • Podem refer els conceptes de carrera docent i carrera investigadora de manera no competitiva ni feudal?
 • Podem re-democratitzar els espais de participació i gestió universitària, obrint espai al dissens?.
 • Podem acabar amb la deriva publicitària i de màrqueting institucional de l’actual Rectora?

Descàrrega el PROGRAMA COMPLET i LES CANDIDATURES