University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

Convocada Mesa Negociadora el 24/11/2016 amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. TEXT.
  2. Reglament per a la Selecció de Professorat Contractat Doctor en règim d’interinitat. TEXT.
  3. Relació de Llocs de Treball del PDI de la Universitat de València. TEXT.
  4. Proposta de canvi dels articles 9 i 11 del Pla d’Increment de Docència en Valencià. TEXT
  5. Sol·licitud CSI.F per assistir a les reunions de la Mesa Negociadora. TEXT. Un altre document del punt 5. TEXT.
  6. Torn obert de paraules.
     
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy