Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocada Mesa Negociadora el 24/11/2016 amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. TEXT.
  2. Reglament per a la Selecció de Professorat Contractat Doctor en règim d’interinitat. TEXT.
  3. Relació de Llocs de Treball del PDI de la Universitat de València. TEXT.
  4. Proposta de canvi dels articles 9 i 11 del Pla d’Increment de Docència en Valencià. TEXT
  5. Sol·licitud CSI.F per assistir a les reunions de la Mesa Negociadora. TEXT. Un altre document del punt 5. TEXT.
  6. Torn obert de paraules.