Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta  1-02-2016. Proposta.

2.- Informe i aprovació, si escau del Protocol de Riscos Psicosocials. Proposta.

3.- Criteris de promoció  del PDI  per al curs 2016-2017. Proposta.

4.- Sol·licitud CSI.F al voltant de la seua presencia a la Mesa Negociadora de la UVEG. Proposta.

5.- Modificació del Programa Marc per a la Contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València (ACGUV 240/2013), informada favorablement per la Comissió d’Investigació. Proposta.

6.- Torn obert de paraules.