Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocada Mesa Negociadora con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta 17-05-2016. Acta.

2. Oferta d’Ocupació Pública 2016. Text proposta.

3. Proposta modificació Relació de Llocs de Treball (RLT 2/2016). Textos de la proposta.

4. Torn obert de paraules.