University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 3 de desembre de 2020.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anteriorEsborrany     Nou punt inclós per UGT
  2. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2021. Proposta   Text aprovat
  3. Torn obert de paraules.