University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 27 de gener de 2022.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Proposta.
  2. Aprovació, si escau, de la proposta de “Reglament de teletreball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València”. Proposta Text Aprovat
  3. Torn obert de paraules.