Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 18 de juny de 2019. 

ORDRE DEL DIA:

  • 1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. TEXT
  • 2.Aprovació, si escau, de l’Acord per a l’aplicació del decret 42/2019, de 22 de marc, del consell, en matèria de permisos i llicències. TEXT
  • 3.Aprovació, si escau, de l’Acord de barems per a la provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València. TEXT
  • 4.Situació de les places del Pla d’estabilització de professorat associat. (sense documentació).
  • 5.Torn obert de paraules.