Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València data 10 de desembre de 2019

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. TEXT
  2. Modificació, si escau, del calendari general de la Universitat de València per a l’any 2020. TEXT
  3. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2020. TEXT
  4. Modificació, si escau, del reglament de jornada i horari de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València. TEXT
  5. Aprovació, es escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València. TEXT
  6. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de carrera professional TEXT
  7. Torn obert de paraules.TEXT