Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 17 de juliol de 2019. 

 ORDRE DEL DIA:

  • 1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.TEXT
  • 2.Revisió component compensatori del complement específic, en aplicació de l’article 3.2 del RD Llei 24/2018 TEXT
  • 3.Torn obert de paraules.