Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 13 de febrer de 2019.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors acta MN 14 novembre 2018 TEXT i acta MN 21 desembre 2018 TEXT.
  2. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de treball de 2018 de PDI de la Universitat de València.TEXT
  3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball 1/2019 de PAS. TEXT
  4. Modificació, si escau, del calendari general de la Universitat de València per a l’any 2019.TEXT
  5. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2019.TEXT
  6. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa de borses de la Universitat de València. TEXT
  7. Torn obert de paraules.