Logo de la Universitat de València Logo Col·leció Espanyola de Cultius Tipus Logo del portal

  • Documentació
  • Dipòsits públics [MSWord] [PDF]
  • Cambi dipòsit restringit a públic [MSWord]
  • Declaració del importador GR1 [MSWord] [PDF]
  • Declaració del importador GR2 [MSWord] [PDF]
  • Sol·licitud segons la regla 11.2.i de microorganisme depositat amb finalitats de patent segons el tractat de Budapest [MSWord] [PDF]
  • Formulari sol·licitud de custodia de material biológic [MSWord] [PDF]
  • Reclamacions