Logo de la Universitat de València Logo Col·leció Espanyola de Cultius Tipus Logo del portal

  • Serveis

Identificació de Bacteris i Arqueus
La CECT ofereix un servei d’identificació d’aïllats de procariotes (bacteris i arqueus) que es basa fonamentalment en la seqüenciació parcial del gen 16S ARNr, juntament amb una caracterització morfològica i fenotípica bàsica. També és possible sol·licitar la seqüència completa del gen 16S ARNr, així com la realització d’un estudi filogenètic detallat mitjançant l’estudi d’aquesta seqüència.

La CECT ofereix a més la possibilitat de realitzar proves addicionals, incloent-hi el ribotipat automàtic (Riboprinter), la caracterització fenotípica mitjançant sistemes miniaturitzats, la composició d’àcids grassos cel•lulars (MIDI) i l’anàlisi de proteïnes mitjançant MALDI-TOF. En la caracterització de soques bacterianes utilitzant els sistemes miniaturitzats API i ID 32 de Biomérieux, la CECT adjuntarà el perfil bioquímic obtingut i l’informe que s’elabora en contrastar aquest perfil amb els que hi ha en les bases de dades corresponents. (Nota. Com en qualsevol altre sistema d’identificació, alguns aïllats donen lloc a resultats no concloents, que apareixeran comentats en l’informe, segons que es tracte de discriminació baixa, identificació no fiable, perfil dubtós o perfil inacceptable).

El sistema MIDI (Sherlock Microbial Identification System) per a l’estudi de la composició d’àcids grassos cel·lulars permet identificar les soques que pertanyen a les espècies registrades en les llibreries de MIDI, així com caracteritzar aïllats proporcionant la composició relativa dels seus àcids grassos cel3lulars.
L’anàlisi de proteïnes cel·lulars mitjançant MALDI-TOF permet obtenir perfils útils per a identificar i agrupar aïllats.