University of Valencia logo Logo Departament of Comparative Education and Education History Logo del portal

Els objectius definits per a aquest projecte d'innovació educativa són els següents:

  • Impulsar la Responsabilitat Social Universitària de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, en la sensibilització i avanç en els ODS a través del la campanya mundial.
  • Obrir un debat formatiu i crític referent a la situació del dret a l'educació. Analitzar el seu impacte en la vulneració dels drets de la infància i el seu possible impacte en el desenvolupament dels ODS.
  • Explorar i aprendre de la riquesa i oportunitats didàctic-metodològiques que ofereix la Campanya Mundial per l'Educació (CME) i la Setmana d'Acció Mundial per l'Educació (SAME).
  • Cooperar amb les ONG, les associacions involucrades i els centres educatius, incidint en la funció de responsabilitat social universitària, fomentant les xarxes de participació amb la societat civil.
  • Impulsar la creativitat, el caràcter propositiu i reactiu, així com els valors relacionats amb el compromís, la participació i la solidaritat ben entesa.
  • Afavorir la tasca de visibilització i sensibilització sobre l'estat de l'educació a tot el món, especialment després de l'actual crisi educativa.
  • Implicar el professorat i alumnat de diferents titulacions de la Universitat de València en una activitat de caràcter interdisciplinari i intergeneracional en el compromís ètic actiu amb els drets humans i amb la sostenibilitat.
  • Contribuir a la formació integral i de qualitat del professorat i alumnat universitari mitjançant la celebració d'una Jornada/Webinar sobre la SAME.
  • Utilitzar mitjans digitals, TICs i xarxes socials com a mitjans de difusió i eines de treball durant tot el procés de l'acció soci-pedagògica i educativa, de manera transversal a tot el projecte d'innovació.