UVCulturaUV Logo del portal

[IN]TOCABLE - FALLA IMMATERIAL + REYES PE

 

 

 

 

Falla Immaterial és un projecte d'arts digitals i alfabetització científica iniciat en 2016 que acosta l'avantguarda tecnològica a la cultura festiva. Liderat per Francisco Grimaldo, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València, en cada edició es convida a una artista a col·laborar, sent Reyes Pe l'artista convidada en aquesta edició.

 

La proposta pren el nom [IN]TOCABLE i ofereix dues propostes participatives per a definir de manera tàctil i visual la ciutat que volem habitar. Es planteja una intervenció física en el Centre Cultural La Nau i una intervenció virtual accessible des de qualsevol dispositiu mòbil, que conviden la ciutadania a reflexionar sobre conceptes i elements universals de les ciutats contemporànies.

 

El projecte proposa l’exploració, la definició i la manipulació de l’univers [In]Tocable i [Im]Possible de la ciutat que volem habitar. Els prefixos [in] i [im] indiquen tant la negació com el fet de trobar-se a dins. Es planteja una intervenció física al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i una intervenció virtual accessible des de qualsevol dispositiu mòbil.

 

Volem fer del tacte el principal motor de raonament, pensar amb les mans i posar aquest sentit com a protagonista de l'escena. Una proposta participativa per a experimentar de manera tàctil i repensar-nos segons un nou model d’emocions.

 

Proposem, doncs, un codi propi, tocable i intocable, en forma d'un escaquer de gespa fixat al terra, compost per dos tipus de tèxtils, un de més agradable i un de més hostil. S’emprarà la monocromia en totes les peces que compondran la instal·lació, amb l'objectiu d’ometre el color i deixar a la forma un paper important en el joc de les geometries, inspirades en la pedagogia Montessori.

 

Generem dins d'un centre cultural una peça que requereix l'activació de les persones per a existir, construint una experiència particular i a la vegada col·lectiva. Fer i desfer, per a ningú serà la mateixa peça. Tractem de temes que no són un joc des del joc, des de l'espai d'infants, des del terra, les mans i les formes, des d’allò que és primari, parlem del més complex, amb l'objectiu de generar una ciutat horitzontal. La vista com a guia per a identificar l'objecte i element d'atracció cap a allò que és palpable. Elements que, en ser canviats sobre el mapa de textures i color, desconfiguren l'après.

 

Tot el que és, serà gràcies a la interpretació de qui dialogue amb les peces d'una manera més profunda (comprenent totes les capes) o de passada, merament compositiva, estètica i lúdica.
 

 


Intervenció física:

 

Un recobriment de tela sobre les rajoles del claustre ens serveix per delimitar l’espai i definir quatre dimensions que conviden a la reflexió: Tocable, Intocable, Possible i Impossible. Transitar per la part porticada del claustre permet llavors descobrir les diferents visions d’una ciutat i definir un nou mapa del pare Tosca, en aquest cas de manera col·laborativa.

 

Un conjunt de vora 30 peces de goma escuma estarà disponible perquè la gent les situe lliurement al pati central, triant la ubicació, l’orientació i la combinació amb altres peces. Les peces de goma escuma aniran folrades en tela, i totes seran del mateix color per a mantenir una unitat o, precisament el contrari, per a generar una divisió d'un mateix concepte. Les geometries de les peces simbolitzaran elements estructurals que conformen les ciutats contemporànies.

 

Les peces es poden apilar o adossar, es col·loquen i s’orienten segons l’opinió o el desig de la persona que està interactuant sobre la seua naturalesa tocable, intocable, possible o impossible.


 

Intervenció virtual:

 

El web fallaimmaterial.com permetrà accedir a un joc multimèdia on es podran orientar i ubicar de manera col·laborativa les geometries en 3D que representen els elements i les temàtiques disponibles en la intervenció física. Es programarà una interfície tàctil sobre web, amb vibracions i sons per a millorar l’experiència d’usuari.

 

El resultat de la participació individual en el joc s’acumularà per construir l’univers [In]Tocable i [Im]Possible en l’entorn virtual, cosa que aportarà alhora un retorn personalitzat i un panorama global de tothom que haja interactuat amb l’eina web.

 

El web oferirà també una eina per a connectar les intervencions física i virtual a través de les fotos que s’envien des de La Nau. L’escena monocrom serà digitalment intervinguda mitjançant una intel·ligència artificial, per generar un escenari híbrid entre el que és tocable, l’intocable, el possible i l’impossible.