UVCulturaUV Logo del portal

100 ANYS FENT LLIBRES

 

 

FULLET

 

 

 

 

 

Durant el curs 2020-2021 Publicacions de la Universitat de València (PUV), l’editorial de la Universitat de València, celebra el seu centenari. I és que, encara que els llibres i la vida universitària sempre han anat de la mà, és a partir de 1920 que tenim constància, amb el naixement de la revista Anales de la Universidad de Valencia, d’una activitat editorial continuada i estructurada al si de la nostra Universitat.

 

 

 

 

Jaume Gassull, - aprox. 1515, Lo somni de Johan Johan. Fuit impressum in ciuitate Valentie: per Lupum de Roca alemanum,
die xxv octobris anno domini M.cccc.xcvij [25 octubre 1497]. [Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH CF/2(2)]

 

 

 

 

A inicis del segle XX, la Universitat de València es trobava immersa en un procés de modernització. Començaven a proliferar revistes científiques especialitzades i és en aquest context de gran efervescència intel·lectual i acadèmica quan el claustre aprova la creació d’Anales, que veuria la llum ja el 1921. La revista donava compte de l’activitat de la Universitat, dels treballs del professorat, de les lliçons d’obertura de curs i del pressupost de gestió, entre altres informacions. Va ser la primera publicació periòdica editada amb regularitat, havia d’aparèixer cada any i requeria, per tant, l’existència d’una mínima infraestructura editorial: els orígens d’una activitat continuada que, amb el temps i una professionalització creixent, va ser l’embrió de  l’actual Servei de Publicacions.

 

 

 

 

Proyecto de reforma en la enseñanza de la medicina é instancia pidiendo aumento de sueldo á los catedráticos de facultad,
elevados al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, por el cláustro de la facultad de medicina de Valencia
.
Valencia: Imp. de Ferrer de Orga, 1877 [Universitat de València. Biblioteca de Socials Gregori Maians. S A18 1114-21]

          

 

 

 

          La consolidació d’aquesta incipient activitat editorial, ja després de la guerra civil, arriba amb la creació dels secretariats de publicacions i intercanvi científic que preveia la LOUE de 1943, però és a partir dels anys vuitanta del segle passat quan s’inicia una vertadera planificació editorial, amb la creació de col·leccions, la configuració d’un catàleg i la consciència de la necessitat d’una direcció editorial i de personal cada vegada més especialitzat.

            PUV i, en general, les editorials universitàries del segle XXI han estat protagonistes de grans transformacions organitzatives, acadèmiques, educatives, professionals, comercials i tecnològiques. Han hagut de reinventar-se per atendre les necessitats i els reptes actuals que ha d’afrontar la universitat, els que requereix el sector editorial i els que demanda la societat a què pertanyen.

            Però, què és l'edició universitària? Com són les editorials de les universitats? Què editen i com ho fan? Només serveixen al seu professorat? Com es garanteix la qualitat de les publicacions universitàries? Quina projecció tenen? Com arriben al públic?

 

L’exposició 100 ANYS FENT LLIBRES ens acompanya en aquest viatge que combina tradició i modernitat i ens il·lustra sobre aspectes històrics i actuals de l’activitat editorial al si de la Universitat de València, amb la mirada dirigida cap al futur. Publicacions de la Universitat de València (PUV), que s’ha consolidat com una de les editorials universitàries més prestigioses d’Espanya, està al servei de la comunitat universitària i de la societat on s’insereix.

 

 

 

 

Panell expositiu Sala Oberta. Foto Eduardo Alapont