UVCulturaUV Logo del portal

ARXIU ECOLOGISTA. MEMÒRIA I CULTURA VISUAL DE L'ECOLOGISME A VALÈNCIA DES DELS ANYS 70

 

 

 

 

 

La memòria ecologista és un element d’agència política. L’històric activista Josep-Vicent Marqués ja ho tenia clar a finals dels anys setanta quan va escriure el seu influent llibre Ecología y lucha de clases (1978). Aquesta exposició part de les intuïcions de Marqués i dels esforços d’altres companys i companyes de militància ecologista de l’època, com ara Alejandro de la Cueva i Ferran García, impulsors del Fons de Documentació del Medi Ambient de La Casa Verda en 1982, l’arxiu sobre temàtiques mediambientals més extens de l’Estat, els fons del qual fou dipositat en 2010 a la Universitat de València. 

 

Prenent aqueix repertori documental com a punt de partida, la mostra planteja un recorregut a través de la memòria audiovisual i material del moviment ecologista al País Valencià, amb un triple objectiu:

 

Pal·liar l’escàs pes de l’ecologisme (particularment en la seua dimensió visual) en els discursos històrics sobre l’Espanya contemporània, en concret aquells que giren al voltant del període de la Transició.

 

Rellegir la història recent de les mobilitzacions socials al nostre país a la llum d’una selecció de materials produïts des de l’activisme i la crítica ecosocials; i sumar els materials de l’ecologisme.

 

Les reflexions que se’n deriven, a aquelles propostes que en les últimes dècades s’han vingut plantejant des de les institucions per a la revisió de les tecnologies d’arxiu i l’estatus material i epistemològic del document. 

 


Per a tot açò disposem d’un retall del material documental, gràfic i audiovisual provinent de diversos arxius produïts i ubicats a la Comunitat Valenciana des dels anys setanta fins avui dia que s’ordenen en cinc nodes: “Agents de l’ecologisme”, “Nuclears? No, gràcies”, “De l’Albufera a l’Horta”, “Salvem”, i “Ecologisme urbà i alternatives energètiques”.

 

 

Aquesta exposició és part del projecte de R+D+i "Humanitats energètiques: Energia i imaginaris socioculturals entre la revolució industrial i la crisi ecosocial” (PID2020-113272RA-I00, HUMENERGE).

 

 

El Carme*, il·lustrat per Santiago Vila i Llacer Rocher, 1979. Fons de Documentació del Medi Ambient de la Casa Verda / Biblioteca Historicomèdica de l’IILP, Universitat de València.
*El Carme*, il·lustrat per Santiago Vila i Llacer Rocher, 1979. Fons de Documentació del Medi Ambient de la Casa Verda / Biblioteca Historicomèdica de l’IILP, Universitat de València.

 

 

 

Defensem. Anaïs Florin