UVCulturaUV Logo del portal

AURORA VALERO. SENSE LÍMITS.
Testimonis i emocions al laberint de l'existència

Imatge de l'exposició. Disseny Collage-no.
Imatge de l'exposició. Disseny Collage-no.

 

 

CATÀLEG. ENLLAÇ D'ACCÉS [+]

 

 

Tota institució d'educació superior es defineix per tres missions fonamentals: la docència, la recerca i la cultura. Per tant, aquestes són també les funcions principals que guien la tasca de la Universitat de València, tal com es recull en l'article 3 dels seus Estatuts. En aquests àmbits, la nostra Universitat ha recorregut un bon camí al llarg del qual –especialment des de l'inici de la singladura democràtica el 1985– ha multiplicat els esforços per revertir el cultiu dels sabers, les troballes científiques de tota índole i l'impuls de la cultura crítica en la societat en el seu conjunt, a fi de contribuir a la convivència ciutadana i a la pluralitat democràtica.

 

L'extraordinària exposició que ací es presenta, Aurora Valero. Sense límits. Testimonis i emocions al laberint de l’existència, no és una mostra artística més, vist que la seua autora, la professora i pintora Aurora Valero, té l'enorme virtut d'encarnar en ella mateixa i en la seua dilatada trajectòria docent, investigadora i creadora, les tres funcions essencials de la Universitat. Com la mateixa protagonista explica, va ser el descobriment de les grans obres de la història de l'art, quan era a penes una adolescent, allò que la va impulsar a dedicar-se a la creació artística i, alhora, el desig de compartir aqueixa experiència la va portar al terreny de l'educació, en què ha desplegat una extensa carrera com a formadora de mestres. A aquestes diverses generacions d'estudiants, en paraules del professor i comissari Romà de la Calle, els ha transmès durant dècades el seu amor per la natura i per l'art. I a tot això, cal afegir-hi el seu immens treball com a investigadora, camp en què es va iniciar també des de molt jove a la cerca d'una base teòrica que sustentara la seua obra artística i la seua tasca docent.

 

 

 

 

Aurora Valero, Redes y filamentos en el espacio II, 2013, 345 x 220 cm.

 

 

 

 

Totes aquestes raons fan de Sense límits una exposició molt especial, que és al mateix temps mostra de la gran energia i creativitat, la intensa feina i el rigor desplegats per Aurora Valero en cadascun dels seus àmbits d'actuació, alhora que pretén constituir un merescut reconeixement a la seua figura i la seua profunda dedicació a la Universitat. Però, a més, l'exposició que alberga la Sala Estudi General del Centre Cultural La Nau representa un pas més en el ferm compromís de la nostra institució amb la igualtat de gènere. I és que la inclusió, la justícia social, i específicament la lluita per aconseguir de facto els mateixos drets i oportunitats per a dones i homes, són objectius prioritaris per a una Universitat que fa ara dos anys va aprovar el seu III Pla d'Igualtat i que té reconeguda en els seus Estatuts des de 2004 la igualtat de gènere com a principi inspirador fonamental.

 

Aquest principi, que s'aplica de manera transversal als camps educatiu, científic, de gestió, organitzatiu i cultural, troba en aquest darrer un espai d'acció privilegiat per a irradiar els seus valors a tota la societat. De fet, la creació i la difusió d'una cultura crítica i diversa, compromesa amb la igualtat real i que ajude a trencar amb els estereotips i els rols de gènere que situen de manera sistemàtica les dones en una posició d'inferioritat, constitueix un dels pilars imprescindibles de la programació expositiva de la Universitat de València. En són una bona prova les nombroses mostres artístiques realitzades en els últims anys, entre les quals poden citar-se Ocultes i il·lustrades. Creixement i èxit dels il·lustradores a València; Ceràmica en mans de dona. Mirades diverses; Retrats de llum. Dones i presó; La ciutat de les dones. Fotografia, espais i gènere; Trencant barreres. Dones i ciències; 100 anys de WILPF - Women’s International League for Peace and Freedom o la recentment inaugurada L’anguila. Açò és un quadre, no una opinió. Paula Bonet.

 

 

 

 

Aurora Valero, Evolución archipiélago V, 2005, 130 x 162 cm

 

 

 

 

Aurora Valero. Sense límits. Testimonis i emocions al laberint de l’existència s'inscriu en aquest corrent programàtic que dona veu i espai a les dones creadores, i que és alhora heterogènia i plural en perspectives, plantejaments, maneres i disciplines artístiques. Igual que diversa i multidisciplinària és també la vasta obra desenvolupada per la mateixa Valero al llarg de més de cinc dècades i de la qual pretén donar compte el conjunt de peces rigorosament seleccionades per a l'exposició que ara obri les portes en la seu històrica de la Universitat de València.

 

Volem aprofitar aquestes línies per a agrair de manera pública i sincera la generositat d'Aurora Valero i el seu lliurament absolut a la Universitat. I alhora ens congratulem de l'oportunitat que ens brinda per a gaudir en aquesta casa –la seua i la nostra– del seu personal i excepcional llegat artístic. Així mateix, fem extensiu el nostre agraïment, per la complexa i immensa tasca que han fet, als comissaris de l'exposició, M.ª Victoria Margarida i Romà de la Calle.

 

Des de la Universitat de València convidem encaridament totes les persones amants de l'art i de la història –un altre dels eixos transversals en la seua pràctica pictòrica, però també docent i investigadora– a visitar Sense límits. Testimonis i emocions al laberint de l’existència. Una mostra que revela la rotunditat expressiva i la força poètica de l'extraordinària obra d'Aurora Valero, una artista que ens acosta a través del seu treball –parafrasejant la mateixa pintora– “el testimoniatge de la nostra aventura humana”.