UVCulturaUV Logo del portal

Donacions i noves adquisicions

L’exposició presenta les últimes incorporacions a la col·lecció artística de la Universitat gràcies al mecenatge de l’empresari Jesús Martínez i a tots els artistes que, a través d’ell, han volgut reconèixer la seua activitat de col·leccionista. La mostra vol ser un gest de reconeixement públic de la Universitat al fundador del Patronat i a la resta de donants.

En total s’hi inclouen 41 obres, entre pintures de diverses tècniques i suports, obres gràfiques i diversos dibuixos. El grup més nombrós de peces (27) correspon a donacions directes de Jesús Martínez, reunides per ell amb posterioritat a la seua primera donació del 1999. L’altre grup és format per 11 obres que han ingressat a la col·lecció gràcies a la generositat de diversos artistes al llarg dels dotze anys de funcionament del Patronat. I 3 més han estat adquisicions del mateix Patronat, mitjançant fons aportats per Jesús Martínez.

Aquest conjunt d’obres reforcen la col·lecció que Jesús Martínez i la seua esposa Carmen García van donar a la Universitat de València el 1999, i confirma que es tracta de un projecte viu de col·laboració de la Universitat amb la societat civil que continua creixent.

Bé que dins la línia general que caracteritza la col·lecció, les obres ara reunides abracen una àmplia adscripció estilística: des del realisme fins a l’abstracció geomètrica, passant per l’expressionisme, i també cronològica: des d’obres datades al final dels seixanta fins a altres d’aquest mateix any. Ja que Jesús Martínez, fidel als seus principis, segueix adquirint peces de marcat contingut social. Això no obstant, també s’hi podran trobar pintures o serigrafies de preocupacions més estrictament plàstiques donades per diversos artistes, especialment valencians.

En pintura caldria destacar diverses obres impactants per la grandària i per la temàtica: la gran tela titulada Guernica, obra del col·lectiu Juan Delcampo, que al·ludeix amb ironia al arxiconegut quadre de Picasso; el gran Mapa mudo de Javier Baldeón; la Citad’Artur Heras a Tatlin i el seu Monumento a la III Internacional; la pintura de Darío Villalba, basada en una de les seues fotografies punyents d’éssers al límit de l’humà; o la més recent de Santiago Ydáñez amb un dels seus ja coneguts rostres. També s’hi podran contemplar pintures d’aire més eminentment líric com ara el díptic d’Ana García Pan, Ximo Michavila, José Quero o Francisco Sebastián Nicolau. També cal esmentar diversos dibuixos de Manuela Ballester (obsequi del crític Francisco Agramunt al col·leccionista) i una pintura de Javier Pamplona sobre l’assassinat dels advocats del carrer d’Atocha. Dins el grup de l’obra gràfica es destaquen les 7 estampes de José Ortegas, pertanyents a la seua sèrie sobre Durero, les 5 Tauromaquias de Juan Barjola o les de l’Equipo Realidad sobre la guerra civil.