UVCulturaUV Logo del portal

FRANKENSTEIN O EL MODERN PROMETEU
Diàlegs entre ciència i literatura

 

 
 
 
 
 
 
La ciència i la literatura, lluny de poder ser considerades com a cultures independents, han mantingut un diàleg constant al llarg de la història. De fet, la manera en què la literatura ha representat històricament l’activitat científica ha sigut fonamental per a instruir, seduir i preparar al públic lector per a assumir determinades propostes científiques i tecnològiques. Al mateix temps, la literatura ha sigut una eina privilegiada amb la qual facilitar una reflexió crítica sobre les implicacions ètiques i socials de la ciència i, fins i tot, impulsar el debat científic necessari per promoure i estimular determinades línies de recerca.
 
Amb la intenció d’abordar totes aquestes qüestions, l’exposició Frankenstein o el modern Prometeu. Diàlegs entre ciència i literatura presenta diversos aspectes relacionats amb la ciència i literatura en el romanticisme europeu, prestant especial atenció als debats científics que van influir en l’elaboració de la novel·la de Mary W. Shelley –des de la importància de les expedicions científiques i la qüestió anatòmica fins a la consideració de l’electricitat com a fluid vital–, així com l’impacte i les conseqüències d’aquesta obra, tractant qüestions relacionades amb la construcció de la identitat, la responsabilitat del científic i el desenvolupament d’àrees com la fisiologia i l’electromedicina.