Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Espanyola Logo del portal

Grau en Traducció i Mediació Interlingüística
Llengua B Anglès

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35578 Llengua A1: Ús i normativa de la llengua espanyola 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35573 Llengua A2 (estilística de la llengua espanyola) 6 Obligatori Veure fitxa
35647 Terminologia i lexicografia 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Optatiu: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 36 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35641 Treball de fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35736 Llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35772 Llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35652 Traducció general català / espanyol 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.