• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Centre on s'imparteix: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/traduccio-mediacio

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 6 inclosos en M.Opt.

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1009

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
50

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Alemany, Anglès, Castellà, Valencià, Francès

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Ferran Robles i Sabater

Coordinador/a de la titulació Natalia Campos Martín

Coordinador/a de pràctiques externes Mabel Richart Marset

Coordinador/a de mobilitat Alicia Ricart Vayá (anglès)/ Noelia Micó Romero (francès)/ Ferran Robles Sabater (alemany)

Interès acadèmic, científic o professional:

En el context social, cultural i econòmic del món actual, el coneixement especialitzat de llengües estrangeres i el desenvolupament de les competències associades a la traducció té una gran importància. Aquest grau ofereix una formació tècnica i humanística que permet donar resposta a aquestes necessitats comunicatives, no només pel que fa al treball sobre textos concrets, sinó sobretot en relació amb la capacitat de comprendre l’intercanvi cultural i mitjançar-hi.

Informacions pràctiques:

Aquest grau proporciona una formació multilingüe obligatòria en tres llengües com a mínim (llengües A, B i C).

Les llengües A són el castellà i el valencià. Les llengües B poden ser l'anglès, l'alemany o el francès. Per a totes aquestes llengües es demana un coneixement avançat.

Les llengües C poden ser l'anglès, l'alemany, el francès o l'italià, però només se'n demana un coneixement mitjà.

Cada persona ha de triar una llengua B i una llengua C entre totes les que es proposen com a llengües de treball.

A banda, hi ha un grup de llengües D que es poden emprar en assignatures optatives, però que no funcionen com a llengües de treball obligatòries (àrab, portuguès, rus i xinès).