Logo de la Universitat de València Logo Departament de Finances Empresarials Logo del portal

Grau en Finances i Comptabilitat

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 55,5, Optatiu: 4,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35944 Anàlisi i valoració de la inversió empresarial 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 4,5 Optatiu

3n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35945 Finançament de l'empresa 6 Obligatori Veure fitxa
35948 Mercats i actius de renda variable 6 Obligatori Veure fitxa

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35946 Planificació i gestió financera de l'empresa 6 Obligatori Veure fitxa
35972 Pràctiques externes 24 Obligatori Veure fitxa
35973 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35961 Finançament internacional de l'empresa 4,5 Optatiu Veure fitxa
35965 Valoració i adquisició d'empreses 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.